Doanh nghiệp KH&CN

  • Để khởi nghiệp không “chết trước bình minh”

    Để khởi nghiệp không “chết trước bình minh”

    Theo thống kê của Bộ TT&TT, hằng năm, có hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp ra đời tại Việt Nam. Tuy nhiên, số “sống sót” sau khởi nghiệp chỉ chiếm khoảng 10%. Doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp là một DN mới thành lập, hoặc đang ở giai đoạn phát triển ban đầu, đang tìm kiếm một mô hình kinh doanh mới với mục đích nhanh chóng xây dựng thành một tổ chức/DN đạt quy mô, có khả năng nhân rộng tại các thị trường khác nhau sử dụng yếu tố công nghệ để tạo lợi thế cạnh tranh. Hiện