Công bố Chương trình đồng tài trợ NATIF-Tekes cho sáng tạo kinh doanh toàn cầu

Quỹ Đổi mới sáng tạo Phần Lan (Tekes) và Bộ Khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam,với vai trò là hai đối tác tài trợ chính, thông báo mở đợt kêu gọi dự án chung cho các doanh nghiệp. Các dự án đổi mới sáng tạo kinh doanh, có yếu tố sáng tạo quốc tế/ toàn cầu, sẽ được tài trợ. Việc tài trợ sẽ phải thực hiện tuân thủ theo các nguyên tắc tài trợ của các đối tác tài trợ chính.

Cuộc kêu gọi dự án chung sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 12 năm 2016.

tekes-natif-joint-call

 

Giới thiệu về cuộc kêu gọi

Bộ KH&CN và Quỹ đổi mới sáng tạo Phần Lan (Tekes) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai nước. Bản ghi nhớ này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động hợp tác nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo chung trong doanh nghiệp, viện nghiên cứu khoa học giữa các nước Việt Nam và Phần Lan trong các năm tới. Trong đợt kêu gọi này, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) là đơn vị đại diện cho Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong bối cảnh thành công của Chương trình đối tác Đổi mới sáng tạo (IPP2), hai nước đã thiết lập cơ chế tài trợ thông qua những doanh nghiệp đang tìm kiếm hỗ trợ cho các dự án nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo chung và các hoạt động khác hướng tới việc tạo mới hoặc mở rộng các đối tác, doanh nghiệpnghiên cứu và phát triển giữa hai nước và trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, IPP2 đóng vai trò là đơn vị hỗ trợ thủ tục cho cuộc kêu gọi, việc đánh giá và việc thực hiện dự án chung và hỗ trợ tìm kiếm các nguồn lực tài trợ khác cho Việt Nam và các đối tác nước thứ ba khác.

Mỗi doanh nghiệp tham gia trong đợt kêu dự án chung cần xác định rõ cơ quan tài trợ phù hợp. Việc xác định đơn vị tài trợ chính sẽ giúp đưa ra được những quyết định tài trợ độc lập. Tất cả các công ty tham gia có đề xuất dự án chung được phê duyệt sẽ nhận được tài trợ.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin truy cập.

Bài Viết Liên Quan