Thủ tướng: Khen thưởng, tôn vinh kịp thời nhà khoa học trẻ có thành tích xuất sắc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp mặt các nhà khoa học trẻ tiêu biểu năm 2015. Tại buổi gặp, Thủ tướng chỉ đạo: Có hình thức khen thưởng, tôn vinh xứng đáng, kịp thời đối với các nhà khoa học trẻ đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt các nhà khoa học trẻ tiêu biểu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặt tất cả lòng tin vào thế hệ trẻ, vào các nhà khoa học trẻ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong suốt bề dày lịch sử, dân tộc ta luôn trân trọng và khẳng định “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng, phát triển, trọng dụng và tôn vinh đội ngũ trí thức.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà khoa học trẻ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà khoa học trẻ

Mặc dù điều kiện kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn nhưng chúng ta luôn ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư phát triển, nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể để các nhà khoa học, nhất là đội ngũ các nhà khoa học trẻ phát triển tài năng, sáng tạo, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, khoa học công nghệ đã có những đóng góp rất quan trọng. Trong thời kỳ kháng chiến, nhiều trí thức, nhà khoa học xuất sắc tuổi mới chỉ ngoài 30 như các Giáo sư: Trần Đại Nghĩa, Tạ Quang Bửu, Lê Văn Thiêm, Tôn Thất Tùng, Trần Hữu Tước, Lương Định Của… và nhiều nhà khoa học khác đã hăng hái, nhiệt tình đi theo tiếng gọi kháng chiến cứu nước của Bác Hồ, của Đảng, đem hết tâm huyết, tài năng cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp mặt các nhà khoa học trẻ tiêu biểu năm 2015

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp mặt các nhà khoa học trẻ tiêu biểu năm 2015

Từ khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đội ngũ nhà khoa học của cả nước, bằng bản lĩnh, trí tuệ đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, không ngừng nỗ lực tìm tòi, sáng tạo, đóng góp xứng đáng vào sự thành công của công cuộc Đổi mới của đất nước trên các lĩnh vực. Nhiều phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của các nhà khoa học trẻ Việt Nam đã được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước. Một số nhà khoa học trẻ đã chiếm lĩnh, chinh phục đỉnh cao của khoa học, ghi danh Việt Nam vào bản đồ khoa học của nhân loại như Giáo sư Ngô Bảo Châu, Giáo sư Đàm Thanh Sơn, Giáo sư Vũ Hà Văn, Nhà thiên văn Lưu Lệ Hằng…

“Khoa học công nghệ, đội ngũ trí thức, các nhà hoa học nói chung và các nhà khoa học trẻ nói riêng thông qua hoạt động khoa học công nghệ đã đóng góp rất quan trọng, rất xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trườngquốc tế“, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp mặt các nhà khoa học trẻ tiêu biểu năm 2015

Quang cảnh Gặp mặt các nhà khoa học trẻ tiêu biểu năm 2015 với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương các nhà khoa học trẻ Việt Nam về những nỗ lực, phấn đấu và thành tích đã đạt được và nhấn mạnh Chính phủ luôn mong muốn các nhà khoa học trẻ đem nhiệt huyết, tài năng và niềm đam mê của mình, tiếp tục theo đuổi hoài bão nghiên cứu, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, ngày nay, khoa học và công nghệ đang phát triển và được đưa vào ứng dụng rất nhanh, cùng với toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội cũng như tăng cường tiềm lực an ninh của mỗi quốc gia. Sau 30 năm đổi mới, thế và lực của nước ta đã lớn mạnh hơn nhiều; chúng ta có nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Để Việt Nam chúng ta sớm ra khỏi nhóm các nước đang phát triển có thu nhập trung bình và xây dựng nền tảng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng và Nhà nước ta đã xác định phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn kết với phát triển và ứng dụng khoa học-công nghệ là một trong ba đột phá chiến lược.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Nguyễn Quân phát biểu tại Gặp mặt các nhà khoa học trẻ tiêu biểu 2015

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân phát biểu tại Gặp mặt các nhà khoa học trẻ tiêu biểu 2015

Để tiếp tục phát huy có hiệu quả tiềm năng sáng tạo của các nhà khoa học trẻ và ươm mầm, nuôi dưỡng, lan tỏa niềm say mê khoa học trong thế hệ trẻ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ KH&CN, các bộ, ngành, địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệpcần quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ, có cơ chế, chính sách, giải pháp thiết thực, hiệu quả, tạo mọi thuận lợi cho đội ngũ các nhà khoa học, nhất là các nhà khoa học trẻ, trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu như phải rà soát, hoàn thiện, triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách, nhất là chính sách thu hút, sử dụng, trọng dụng nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ, gắn liền với chính sách đào tạo các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành từ các nhà khoa học trẻ. Chính sách khuyến khích đầu tư, chính sách tài chính hỗ trợ khởi nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nghiệp KH&CN và chính sách khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng KHCN. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học trẻ được tiếp cận hỗ trợ từ các quỹ khoa học và công nghệ; được tham gia thực hiện nhiệm vụ trong các chương trình, đề án khoa học của các cơ quan Nhà nước, động viên, tạo điều kiện cho các nhà khoa học công nghệ…

Các nhà khoa học trẻ tiêu biểu phát biểu trong Gặp mặt các nhà khoa học trẻ tiêu biểu với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Các nhà khoa học trẻ tiêu biểu (lần lượt trái qua phải): TS Phạm Thị Tuyết Nhung, TS. Nguyễn Quốc Định và TS. Nguyễn Bá Hải phát biểu tại buổi Gặp mặt các nhà khoa học trẻ tiêu biểu với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ; chú trọng hợp tác về đào tạo các nhà khoa học trẻ; thu hút và sử dụng hiệu quả đội ngũ sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh, chuyên gia khoa học và công nghệ học tập và làm việc ở nước ngoài tham gia hoạt động khoa học công nghệ tại Việt Nam. Khuyến khích mạnh mẽ và hỗ trợ hiệu quả các nhà khoa học trẻ thực hiện các hoạt động ươm tạo công nghệ, hình thành và phát triển hệ thống doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Có hình thức khen thưởng, tôn vinh xứng đáng, kịp thời đối với các nhà khoa học trẻ đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ; chú trọng bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến về nghiên cứu sáng tạo của tuổi trẻ. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần đam mê lao động sáng tạo, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ, nhất là trong thế hệ trẻ Việt Nam.

Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch FPT phát biểu tại gặp mặt các khoa học trẻ tiêu biểu

Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch FPT phát biểu tại gặp mặt các khoa học trẻ tiêu biểu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ: Tương lai của nền khoa học công nghệ nước nhà thuộc về các nhà khoa học trẻ hôm nay. Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn mong muốn và đặt tất cả lòng tin vào thế hệ trẻ, vào các nhà khoa học trẻ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc và luôn tin tưởng, cùng với lực lượng khoa học công nghệ của cả nước, các nhà khoa học trẻ phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, nêu cao ý thức trách nhiệm và tinh thần tự tôn dân tộc, không ngừng phấn đấu vươn lên để sánh vai với bạn bè thế giới, để đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong các hoạt động khoa học công nghệ, đóng góp ngày càng thiết thực hơn nữa và hiệu quả hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, tiến cùng thời đại “sánh vai các cường quốc năm châu” như Bác Hồ kính yêu của chúng ta hằng mong muốn.

Sau khi lắng nghe các báo cáo cũng như tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của các nhà khoa học trẻ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp trao đổi với các nhà khoa học trẻ về nhiều chính sách nhằm tiếp tục thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng sáng tạo của giới khoa học, khẳng định  “Chính phủ sẽ làm hết sức mình và với trách nhiệm cao nhất để thúc đẩy sự nghiệp giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ”.

Thủ tướng cũng đánh giá cao những công trình nghiên cứu, những sản phẩm sáng chế có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với đời sống, xã hội trên các lĩnh vực của các nhà khoa học trẻ, trong đó có sáng chế kính thông minh “Mắt thần” (Haptic Eyes) của TS. Nguyễn Bá Hải đến từ Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Sau khi nghe TS. Nguyễn Bá Hải trình bày dự án cũng như tìm hiểu rõ về thiết bị “mắt thần”, về khó khăn khi thành lập doanh nghiệp với mục tiêu phi lợi nhuận phục vụ người khiếm thị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hỏi TS. Nguyễn Bá Hải về số tiền cho chương trình này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng Bộ KH&CN, Bí thư Trung ương Đoàn chủ trì phối hợp với TS. Nguyễn Bá Hải lập đề án cụ thể cung cấp thiết bị hỗ trợ người mù do chính người Việt Nam sản xuất. Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho đề án này.

Bài Viết Liên Quan