TP.HCM có 300 doanh nghiệp khoa học công nghệ vào năm 2020

Đây là một trong những mục tiêu đặt ra trong phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020 ở TP.HCM được phê duyệt…

Cụ thể, TP phấn đấu đến năm 2020 có 300 doanh nghiệp KHCN được thành lập, trong đó có 100 doanh nghiệp khởi nghiệp từ hoạt động ươm tạo KHCN.

Một trong những yêu cầu được TP đặt ra nhằm thúc đẩy thực hiện các mục tiêu nói trên là thực thi có hiệu quả các quy định về trích lập và sử dụng quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp.

Cụ thể, đảm bảo tất cả doanh nghiệp nhà nước phải trích từ 3-10% thu nhập tính thuế của doanh nghiệp và doanh nghiệp ngoài nhà nước được khuyến khích trích tối đa 10% thu nhập tính thuế của doanh nghiệp để lập quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp hoặc đóng góp cho Quỹ phát triển KHCN của TP.

Theo Tuổi trẻ

Bài Viết Liên Quan