Thư ngỏ: Chương trình tài trợ hợp tác đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp Việt Nam & Phần Lan

Chương trình tài trợ hợp tác đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp Việt Nam & Phần Lan.

Ngày 08/3/2016, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Quỹ Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Phần Lan (TEKES) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động hợp tác nghiên cứu chung và chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu của Việt Nam và Phần Lan.

Việc ký kết và triển khai nội dung hợp tác theo Bản ghi nhớ này nhằm khuyến khích các bên tìm kiếm, khai thác các nguồn lực hiện có để hỗ trợ, tài trợ các dự án hợp tác nghiên cứu, đổi mới sáng tạo giữa các doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu trong các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng. Các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp KH&CN tiềm năng của hai nước sẽ có thêm cơ hội cùng tham gia các dự án chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu chung, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển sản xuất, kinh doanh trên nguyên tắc hợp tác hai bên cùng có lợi.

Thông qua hoạt động kêu gọi dự án chung, Bộ KH&CN và Quỹ TEKES sẽ cùng xem xét tài trợ, hỗ trợ các dự án hợp tác nghiên cứu, thương mại hóa công nghệ, phát triển sản phẩm mới, dịch vụ mới, trên cơ sở khai thác các nguồn lực hiện có thuộc phạm vi quản lý của mỗi bên.Bộ KH&CN giao cho Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC) triển khai nội dung hợp tác cùng với Quỹ TEKES của Phần Lan. Hai đơn vị này sẽ cùng bàn bạc, đề xuất nội dung, phương thức tài trợ, hỗ trợ cho các dự án hợp tác giữa các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực cụ thể.

Phần Lan được biết đến như một trong những nước dẫn đầu về đổi mới sáng tạo. Việt Nam đang được nhìn nhận như một thị trường tiềm năng cho doanh nghiệp phát triển các sản phẩm đổi mới sáng tạo. Chính phủ Phần Lan thông qua Chương trình BEAM và Quỹ TEKES sẽ xem xét tài trợ cho dự án đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Phần Lan tham gia hợp tác với doanh nghiệp của Việt Nam, hướng đến giải quyết các vấn đề thách thức trong đời sống kinh tế – xã hội của Việt Nam và Phần Lan. Bộ Khoa học và Công nghệ của Việt Nam sẽ xem xét tài trợ cho đối tác của Việt Nam tham gia dự án hợp tác đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp của Phần Lan.

toan_canh_hoi_thao

Chương trình hỗ trợ nói trên hướng tới các dự án hợp tác đổi mới sáng tạo và phát triển kinh doanh nhằm giải quyết vấn đề thách thức của xã hội hoặc đáp ứng nhu cầu cụ thể của thị trường, thể hiện tính liên kết giữa các doanh nghiệp và tiềm năng thương mại hóa cao. Hoạt động kêu gọi nộp đề xuất tham gia dự án đổi mới sáng tạo chung sẽ bắt đầu được tiến hành từ giữa tháng 8 năm 2016. Đề xuất cần phải có sự tham gia của ít nhất hai doanh nghiệp đầu mối: một doanh nghiệp của Việt Nam và một doanh nghiệp của Phần Lan. Đối tượng có thể tham gia nộp đề xuất tại Phần Lan là các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). Đối tượng có thể tham gia nộp đề xuất tại Việt Nam là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Chủ đề của đề xuất tham gia dự án đổi mới sáng tạo được xem xét tài trợ bao gồm:

1) Giải pháp về nước sạch hoặc thực phẩm an toàn vì sức khỏe con người

2) Giải pháp xử lý chất thải

3) Giải pháp công nghệ thông tin cho giáo dục và đào tạo đổi mới sáng tạo

Để chuẩn bị cho hoạt động kêu gọi đề xuất tham gia dự án chung, chúng tôi mong muốn tìm kiếm các doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo tại Việt Nam có quan tâm đến hợp tác với các doanh nghiệp Phần Lan. Phiếu bày tỏ nguyện vọng của đơn vị  (kèm theo thư ngỏ này) là cơ sở để các cơ quan thuộc Chính phủ của hai nước thực hiện các hoạt động hỗ trợ các đối tác Việt Nam và Phần Lan cùng nhau xây dựng đề xuất dự án hợp tác chung và đề nghị Chương trình BEAM, Quỹ TEKES của Phần Lan và Bộ KH&CN Việt Nam xem xét tài trợ.

Nếu quý đơn vị quan tâm, vui lòng điền vào Phiếu bày tỏ nguyện vọng và gửi về Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN theo địa chỉ dưới đây.

Vui lòng gửi mẫu phiếu đã điền đầy đủ thông tin đến địa chỉ: eoi@most.gov.vn, chậm nhất vào ngày 15 tháng 8 năm 2016. Đại diện của NATEC sẽ liên lạc với quý đơn vị để hỗ trợ các hoạt động tiếp theo như xây dựng bản đề xuất hợp tác và các hoạt động kết nối với đối tác Phần Lan.

=> Download tại đây Phiếu bày tỏ nguyện vọng

Bài Viết Liên Quan