Cơ cấu tổ chức

CỤC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 • Địa chỉ: Số 39, phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: 0977681616
 • Fax: 04.39440146
 • Thư điện tử:
 • Website:

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 04.38228873
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: phquat@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 04.39439195
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: txdich@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 04.39439195
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: pdnghiem@most.gov.vn