×
Monday, 14/06/2021
Trang chủ Tin tức – sự kiện
Lab2Market- ƯƠM TẠO ĐƯA SÁNG CHẾ RA THỊ TRƯỜNG
Lễ ký kết hợp tác giữa NSSC và BK INVESTMENTS thí điểm chương trình LAB2MARKET – chương trình thương mại hóa các sáng chế
Tổng kết 10 năm phát triển thị trường KH&CN và chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2030