×
Wednesday, 14/04/2021
Trang chủ Tin tức – sự kiện
Thời đại 4.0 – thời đại chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu
BUỔI GẶP MẶT THẢO LUẬN VỀ ĐỊNH HƯỚNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO QUỐC GIA GIỮA NATEC VÀ FTU
ÔNG NGUYỄN VIỆT AN “HỆ SINH THÁI VIỆT NAM ĐÃ CÓ HÀNH LANG PHÁP LÝ CƠ  BẢN ĐỂ DOANH NGHIỆP, KHỞI NGHIỆP PHÁT TRIỂN “