×
Saturday, 23/10/2021
Trang chủ Tin tức – sự kiện (page 2)
Lễ ký kết hợp tác giữa NSSC và BK INVESTMENTS thí điểm chương trình LAB2MARKET – chương trình thương mại hóa các sáng chế
Tổng kết 10 năm phát triển thị trường KH&CN và chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2030
Thời đại 4.0 – thời đại chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu