×
Saturday, 23/10/2021
Trang chủ Tin tức – sự kiện (page 4)
Chính sách&pháp luật – nền tảng của Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
”Đổi mới sáng tạo” là từ khóa của thành phố Hồ Chí Minh
Hà Nội sẽ là trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực châu Á vào năm 2045