×
Saturday, 23/10/2021
Trang chủ Vietnam Start Up Hub
Lab2Market- ƯƠM TẠO ĐƯA SÁNG CHẾ RA THỊ TRƯỜNG
Tổng kết chương trình “Thực tập sinh với đổi mới sáng tạo” – Trung tâm hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC)
Buổi gặp mặt thảo luận về định hướng hợp tác phát triển mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo quốc gia giữa NATEC và FTU