Thứ Năm, Tháng Ba 25, 2021
Xem với cỡ chữ Tương phản

Chính sách&pháp luật – nền tảng của Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ngày 18-19/3/2021 vừa qua, chương trình tập huấn trực tuyến về Chính sách và nền tảng kết nối Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Techfest VietNam) đã diễn ra với sự phối hợp, tổ chức của Cục phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN (NATEC), Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC) và văn phòng đề án 844. 

Tại buổi tập huấn trực tiếp, ông Từ Minh Hiệu – Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ đã chia sẻ về vai trò của chính sách và hệ thống pháp luật trong hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Ông Từ Minh Hiệu – Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ.

Ông Hiệu nhận định “Một trong những cấu phần của hệ sinh thái là hệ thống văn bản pháp luật và chính sách. Và tính từ năm 2016 đến nay có rất nhiều quy đinh pháp luật, văn bản quy phạm cũng như đề án hỗ trợ từ chính phủ và được tiếp cận triển khai ở cấp độ địa phương”. 

Hệ thống pháp luật và chính sách – (Nguồn: Bài trình bày tác giả)

“Bên cạnh những chủ trương, nghị quyết thì chúng ta có những đề án, nguồn lực hỗ trợ, phát triển đổi mới sáng tạo, chẳng hạn như đề án hỗ trợ học sinh – sinh viên, đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đề án phát triển thương mại điện tử, phát triển doanh nghiệp công nghệ số,… Hay các chiến lược phát triển sở hữu trí tuệ, chuyển đổi công nghệ, phát triển sản phẩm,…là các chương trình được thiết kế mới cho mục tiêu phát triển năm 2030. Mỗi chương trình, đề án đều đóng một vai trò, mấu chốt quan trọng trong khởi nghiệp.” 

Ông Từ Minh Hiệu cũng so sánh các điểm khác, điểm mới giữa QĐ số 844/QĐ-TT và QĐ số 188/QĐ-TTg trong đề án 844; đề cập đề án 1665 của Bộ GDĐT, đề án 939 của TW Hiệp hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, đề án 645 của Bộ Công Thương phát triển Thương mại điện tử,… để mở rộng tầm nhìn về hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo đối với các ban, ngành, địa phương. 

Đổng thời, ông cũng giới thiệu những ưu đãi mới được bổ sung trong Luật Đầu tư 61/2020/QH14 như: chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư cho việc đầu tư vào các DNKNĐMST về mặt thủ tục… 

 Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 (nguồn: Bài trình bày tác giả)

Đặc biệt, tại buổi tập huấn, ông Hiệu đã đề cập chiến lược phát triển hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo giai đoạn 2021-2025, đó là: phát triển mạng lưới kết nối khởi nghiệp sáng tạo quốc gia; hệ thống trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, vùng, địa phương; nền tảng đổi mới sáng tạo mở, phát triển đội ngũ chuyên gia công nghệ, liên kết viện trường – doanh nghiệp; phát triển các nền tảng kết nối online; huy động tài chính trên nền tảng khai thác tài sản trí tuệ. 

Kết thúc phần trình bày của mình, ông Hiệu chia sẻ: “Hiện tại, Cục phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ  đã và đang làm việc với chính phủ Singapore – 1 quốc gia có các hoạt động hiệu quả, thu hút hàng trăm doanh nghiệp từ trong nước và ngoài nước để giải quyết vấn đề thực tiễn trong xã hội. Mục đích kết nối chính phủ Singapore là để chia sẻ, hỗ trợ tạo dựng nên một nền tảng sáng tạo, đổi mới khởi nghiệp quốc gia đồng thời thu hút được các doanh nghiệp, địa phương tham gia..”  

Phần trình bày diễn ra trong 40 phút và thu hút sự quan tâm của nhiều đơn vị tham gia buổi tập huấn. Các đơn vị tham dự kỳ vọng các chiến lược, hoạt động, nền tảng mà Cục phát triển thị trường đang đề ra và thực hiện trong giai đoạn 5 năm tới sẽ góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp tập trung khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thúc đầy nền kinh tế, khoa học công nghệ phát triển.

(Thúy An – Vân Hải)