×
Saturday, 23/10/2021
Trang chủ Cơ cấu tổ chức

CỤC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  • Địa chỉ: Số 39, phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Điện thoại: 024.39440344
  • Fax: 024.39440146
  • Thư điện tử: natec@most.gov.vn
  • Website:

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Điện thoại cơ quan: 024.38228873

Điện thoại nội bộ:

Số phòng làm việc:

Thư điện tử: phquat@most.gov.vn

 

Điện thoại cơ quan: 024.39439195

Điện thoại nội bộ:

Số phòng làm việc:

Thư điện tử: txdich@most.gov.vn

 

Điện thoại cơ quan: 024.39439195

Điện thoại nội bộ:

Số phòng làm việc:

Thư điện tử: pdnghiem@most.gov.vn