×
Saturday, 23/10/2021
Trang chủ Từ khóa: hợp tác
Lab2Market- ƯƠM TẠO ĐƯA SÁNG CHẾ RA THỊ TRƯỜNG
Lễ ký kết hợp tác giữa NSSC và BK INVESTMENTS thí điểm chương trình LAB2MARKET – chương trình thương mại hóa các sáng chế
Buổi gặp mặt thảo luận về định hướng hợp tác phát triển mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo quốc gia giữa NATEC và FTU