×
Saturday, 23/10/2021
Trang chủ Từ khóa: natec
Lab2Market- ƯƠM TẠO ĐƯA SÁNG CHẾ RA THỊ TRƯỜNG
Tổng kết chương trình “Thực tập sinh với đổi mới sáng tạo” – Trung tâm hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC)
Tổng kết 10 năm phát triển thị trường KH&CN và chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2030