×
Friday, 24/09/2021
Trang chủ Từ khóa: natec (page 2)
Thời đại 4.0 – thời đại chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu
Buổi gặp mặt thảo luận về định hướng hợp tác phát triển mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo quốc gia giữa NATEC và FTU