Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 13, 2020
Xem với cỡ chữ Tương phản

Về việc cử cán bộ dự xét tuyển đào tạo trình độ cử nhân tiếng Hán và thạc sĩ tại Trung Quốc năm 2021

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Bộ

Ngày 26/11/2020, Ban Tổ chức Trung ương có Công văn số 13352-CV/BTCTW về việc cử cán bộ dự xét tuyển đào tạo trình độ cử nhân tiếng Hán và thạc sĩ tại Trung Quốc năm 2021.

Thông tin chi tiết về các chương trình đào tạo và mẫu phụ lục tại đường link:

http://www.xaydungdang.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution=14452&print=true

Vụ Tổ chức cán bộ thông báo và đề nghị các đơn vị cử công chức, viên chức đáp ứng quy định dự xét tuyển. Công văn cử công chức, viên chức và hồ sơ dự xét tuyển gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 05/01/2021 (ngoài 02 bộ hồ sơ bản cứng, đề nghị gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ: vkphuong@most.gov.vn) để triển khai các công việc tiếp theo.

Vụ Tổ chức trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các đơn vị./.

Tệp đính kèm:

– Công văn số 503/TCCB ngày 08/12/2020